Zmiany na skórze, a zdrowie

Zmiany na skórze, a zdrowie

Podstawowym zadaniem skóry jest nieustanne adaptowanie organizmu do ciągle zmieniających się warunków zewnętrznych. Na kondycję skóry dużo wpływ mają temperatura powietrza, wilgotność i światło. Skóra człowieka pełni jeszcze jedną bardzo ważną funkcję...